Velkommen til oss!

Cylinder Tech kontrollerer og inspiserer transportabelt trykkpåkjent utstyr i drift. Vi gjennomfører periodisk-, mellomliggende-, og ekstraordinær kontroll, i henhold til ADR/RID kapittel 6.2 og 6.8.

Våre inspeksjonstjenester retter seg mot industri og privatmarkedet

Personalet har lang erfaring med behandling av trykkpåkjent utstyr.

Cylinder Tech er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020:2012, og utpekt av DSB som kontrollorgan type A.