ADR/RID Tankkontroll

Tankkontroll ADR / RID

 

Cylinder Tech AS er godkjent Kontrollorgan for kontroller I henhold til Forskrift om transportabelt trykkutstyr 1088 (TPED) og Forskrift om landtransport av farlig gods 384 (ADR/RID).

Kontrollene gjelder LNG tankerbiler for nedkjølt gass, kjemikalietanker, sugebil, MEGC-Biogasscontainer, emballasje, tanker, bulkconteinere, m.m.

Vi utfører kontroll hos oss eller vi reiser til dere, i hele Norge. 

Ta kontakt med oss på tlf. 35 59 46 36 eller på epost [email protected] for et uforpliktende tilbud.

ADR---tankbil

ADR tankkontroll kjemikaliebil

ADR-sugebil

ADR kontroll sugebil

ADR-cylindere

ADR kontroll av MEGC

RID---tank

RID kontroll av tank for jernbane

I ADR/RID er det krav om at kontroll av tanker skal foretas av sakkyndige som er godkjent av vedkommende myndighet. 

Dette gjelder ikke for trykktanker som er samsvarsmerket med symbolet π. Kontroll av slike tanker skal utføres av et utpekt kontrollorgan som er oppført i EUs database NANDO

Øvrige norske tanker for veitransport av farlig gods kan kun kontrolleres hos foretak og organer som er utpekt eller akseptert av DSB.

DSB har godkjent DNV AS som sin sakkyndige ekspert til å foreta kontroller i Norge. DNV AS er videre delegert myndighet til å godkjenne spesielle tankbilverksteder for periodisk kontroll av tanker med luftesystem på norskregistrerte tankkjøretøyer.

Godkjente kontrollorganer for emballasje, tanker og bulkcontainere etter forskrift om landtransport av farlig gods kapittel 6a:

Foretaksnavn: Cylinder Tech AS
Organisasjonsnummer: 915671691
Akkrediteringsnummer: INSP 058

Utpekingen gjelder fra dato: 
30.09.2022

Omfang:
 Periodisk-, mellomliggende- og ekstraordinær kontroll av faste tanker, løstanker, tankcontainere og vekseltanker med tankskall av metallisk materiale, for stoffer i klasse 3, 4, 5, 6, 8 og 9, samt batterikjøretøyer, batterivogner og multielement gasscontainere for klasse 2