VELKOMMEN TIL OSS!

Cylinder Tech kontrollerer og inspiserer transportabelt trykkpåkjent utstyr i drift.  

Cylinder Tech er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020:2012, og utpekt av DSB som kontrollorgan type A. Vi gjennomfører akkreditert periodisk-, mellomliggende-, og ekstraordinær kontroll for transportable gassbeholdere og tanker, i henhold til ADR/RID kapittel 6.2 og 6.8. 

I tillegg til akkreditert kontroll utfører vi også kontroll av pusteluft beholdere, etter arbeidstilsynets krav. 

Personalet har lang erfaring med behandling av trykkpåkjent utstyr og våre inspeksjonstjenester retter seg både mot industri og privatmarkedet.