Velkommen til oss!

Cylinder Tech inspiserer, hydraulisk trykktester, sertifiserer og PI-merker brukte transportable
gassflasker i henhold til ADR/RID. Våre inspeksjonstjenester retter seg mot industri og privatmarkedet

Selskapet har et utspring fra Brannteknikk Grenland og personalet har lang erfaring
med behandling av gassflasker.

Cylinder Tech er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020:2012.

4-logo-staende-300x467-nor-insp058