Kontakt

Sentralbord
(+47) 35 59 46 36
E-post
Adresse
Cylinder Tech AS
Klyvevegen 9
3740 Skien
Org. nr.
915 671 691

ANSATTE

Teknisk/daglig leder
Terje Moen
Tlf. (+47) 957 25 480
Inspektør
Ricardo M. Sterling
Tlf. (+47) 478 12 882
Kvalitetsleder
Anne Therese Hjellvik
Tlf. (+47) 975 95 513
 

OM OSS

Cylinder Tech AS er et aksjeselskap, som utfører kontroll av  trykkpåkjent utstyr i drift. Vi er et akkreditert kontrollorgan type A, og er utpekt av Norske myndigheter (DSB) i henhold til direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykkutstyr. Cylinder Tech AS er tildelt ID nr. 2677.

Cylinder Tech henvender seg til det private og industrielle gassmarked både i Norge og resten av Skandinavia.

Cylinder Tech ble grunnlagt i 2015, og har som mål å bli en anerkjent aktør i det skandinaviske markedet, samt gjenkjent på kvalitet og være en virksomhet som utfører oppdrag til avtalt tid.

Vi jobber etter et kvalitetssystem som tilfredsstiller NS-EN ISO IEC 17020-2012. Kvalitetshåndboken vår er tilgjengelig i linken nedenfor. Linkl ligger også til akkrediteringsbevis og vedtak om utpeking som kontrollorgan, fra DSB.

IK-KS Håndbok CT-11 -P

Akkrediteringsbevis med akkrediteringsomfang

Vedtak om utpeking av Cylinder Tech AS som teknisk kontrollorgan iht. forskrift om transportabelt trykkutstyr

Vedtak om utpeking som kontrollorgan etter forskrift om landtransport av farlig gods kapittel 6a - ADR_RID