ADR/RID Tankkontroll

Tankkontroll ADR / RID

 

Cylinder Tech AS er godkjent Kontrollorgan for kontroller i henhold til Forskrift om transportabelt trykkutstyr 1088 (TPED) og Forskrift om landtransport av farlig gods 384 (ADR/RID).

Kontrollene gjelder LNG tankbiler for nedkjølt gass, kjemikalietanker, MEGC-Biogasscontainer, emballasje, tanker, bulkconteinere, m.m.

Vi utfører kontroll hos dere  eller deres samarbeidspartnere. 

Ta kontakt med oss på tlf. 35 59 46 36 eller på epost [email protected] for et uforpliktende tilbud.

ADR---tankbil

ADR tankkontroll kjemikaliebil

ADR-sugebil

ADR kontroll sugebil

ADR-cylindere

ADR kontroll av MEGC

RID---tank

RID kontroll av tank for jernbane

Kontroll av tanker utføres etter to regelverk.
Forskrift om transportabelt trykkutstyr 2012:1088 og Forskrift om trykkpåkjent utstyr 2017:1631. 

For å kontrollere tanker etter disse regelverkene, må selskapet være akkreditert og utpekt av myndighetene (DSB), som kontrollorgan.
Tanker som følger forskrift 2012:1088,er UN, Pi eller merket med Epsilon. På dette området må kontrollorganet også være registrert i EU's database "Nando".
Det er kun kontrollorgan type A, som kan utføre kontroller på tanker. Unntaket er atmosfæriske tanker. På atmosfæriske tanker tillatelse det at internorganer kan utføre kontroller under overvåkning av et kontrollorgan type A. Kontrollorganer som er godkjente under dette segmentet er listet opp på DSB sine sider.