TANKER

Kontroll av tank

 

Akkreditert kontroll.   

Våre tjenester omfatter periodisk, mellomliggende og ekstraordinær kontroll av LNG tankbiler for nedkjølt gass, kjemikalietanker, MEGC-Biogasscontainer, emballasje, tanker, bulkconteinere, m.m.

Vi utfører kontroll hos dere, eller deres samarbeidspartnere. 

Vi er som kontrollorgan også godkjent for å overvåke internorgan for periodisk, mellomliggende og ekstraordinær kontroll, for atmosfæriske tanker. 

Ta kontakt med oss på tlf. 35 59 46 36 eller på epost [email protected] for et uforpliktende tilbud.

 

ADR---tankbil

ADR tankkontroll kjemikaliebil

ADR-RID

Overvåkning Internorganer

ADR-cylindere

ADR kontroll av MEGC

RID---tank

RID kontroll av tank for jernbane

Kontroll av tanker utføres etter to regelverk.
Forskrift om transportabelt trykkutstyr 2012-11-22-1088 og Forskrift om Landtransport av farlig gods 1.april 2009 nr.384.  

For å kontrollere tanker etter disse regelverkene, må selskapet være akkreditert og utpekt av myndighetene (DSB) som kontrollorgan.

Det er kun kontrollorgan type A, som kan utføre kontroller på tanker. Unntaket er atmosfæriske tanker. På atmosfæriske tanker tillatelse det at internorganer kan utføre kontroller under overvåkning av et kontrollorgan type A. Kontrollorganer som er godkjente under dette segmentet er listet opp på DSB sine sider.

Internorgan godkjent under oss er 
Nik.Haugrønning. Bynesveien 987, 7070 Bosberg. Tlf: 739 56 650. E-post: [email protected] 

 

Logo stående 300x467 NOR INSP058
ADR/RID stempel

 

NANDO ID: 2677

Cylinder Tech 
ADR/RID stempel