Bærbare puste- og dykkeluftsflasker

Bærbare puste-og dykkeluftflasker.

Arbeidstilsynet har godkjent Cylinder Tech for kontroll av puste- og dykkeluftflasker. 
Flaskene kontrolleres etter anerkjente standarder av sakkyndige kontrollører. 

Dräger Røykdykker

 

Arbeidstilsynets kontrollnummer: 55

 

 

Foto: Dräger