Presse-med tekst

Kunne ulykken ha vært unngått?

I november 2019 ble to unge mennesker alvorlig skadet etter at en gassflaske eksploderte. Kun flaks og tilfeldigheter gjorde at ingen mistet livet. 
Equinor, som eide gassflasken, var i god tro da den ble trykktestet hos et ikke godkjent firma. Firmaet som testet var sannsynligvis også i god tro da de er registrert hos Arbeidstilsynet som "godkjent og sakkyndig kontrollør av trykkflasker". I virkeligheten har de kun lov til å teste pusteflasker.Godkjennelse av Norsk Akkreditering for trykktesting av gassflasker er langt mer omfattende enn kurset Arbeidstilsynet tilbyr.

Alt av vårt utstyr kalibreres regelmessig av godkjent utstyr med svært høye krav.

Vår sertifisering fornyes av Norsk Akkreditering på årlig basis.

Kunne ulykken vært unngått?
Gassflasken ble utsatt for et mye høyere trykk enn hva den var designet for, derav årsaken til eksplosjonen. Normalt skal en flaske revne i et slikt tilfelle. Denne splintret opp noe som tilsier at det var en svakhet på flaska. Det er sannsynlig at våre testprosedyrer ville ha kunnet avdekke denne svakheten.

Etter testing hos oss går ca. 0,5% til destruksjon. Dette er potensielt farlige flasker og med på å forebygge ulykker.

Avisartikler fra E24
Denne glassflasken kunne drept to Equinor-ansatte

Gassflasken som ekploderte var ikke godkjent

Slik kunne Equinor unngått at to unge ansatte ble alvorlig skadet (betalingsmur)

Equinor ble varslet om feil testing av gassflasker i 2017(betalingsmur)

Petroliumstilsynet vil ikke si noe om godkjenning av gassflasker (betalingsmur)