Transportable trykkbeholdere

Periodisk kontroll av trykkbeholdere

 

Akkreditert kontroll.   

Akkrediterte kontroller gjelder periodiske kontroller av transportable trykkbeholdere.
Transportable trykkbeholdere omfatter gassflasker, tuber og tromler. 

Ta kontakt med oss på tlf. 35 59 46 36 eller på epost [email protected] for et uforpliktende tilbud. 

Kontroll av transportable trykkbeholdere utføres etter to regelverk.
Forskrift om transportabelt trykkutstyr 2012-11-22-1088 og Forskrift om Landtransport av farlig gods 1.april 2009 nr.384.  

For å kontrollere etter disse regelverkene, må selskapet være akkreditert og utpekt av myndighetene (DSB) som kontrollorgan.

Logo stående 300x467 NOR INSP058
ADR/RID stempel

 

NANDO ID: 2677

Cylinder Tech
ADR/RID stempel